Jesteś tutaj: Modlitwy Główne Prawdy Wiary

Główne Prawdy Wiary

Jest jeden Bóg. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Porządek niedzielnych mszy św. :

9:00, 10:30, 12:00, 18:00