Jesteś tutaj: Aktualności W Y P O M I N K I 2 0 2 0

W Y P O M I N K I 2 0 2 0

WYPOMINKI

Modlitwa za zmarłych.

Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby od grzechu byli uwolnieni.

(por. 2 Mch 12,38 – 45)

P L A N  N A B O Ż E Ń S T W  W Y P O M I N K O W Y C H:

 

03.11.2020 r. – Godz. 17.30 – Ul. Kolejarska, Średnia, św. Barbary, św. Józefa, II Armii, oraz Szymanowskiego.

04.11.2020 r. – Godz. 17.30 – Ul. 1 Maja, Krasickiego, oraz E. Plater.

05.11.2020 r. – Godz. 17.30 – Ul. Karkonoska, Kani, Sztygarska, oraz Kresowa.

06.11.2020 r. – Godz. 17.30 – Ul. Rynkowa, Hercena, Skalista, Krótka, Krzywa, Zachodnia, Pl., oraz Marceliny Darowskiej.

09.11.2020 r. – Godz. 17.30 – Ul. Izerska, ulice nie podane w wypominkach, ulice nie wymienione wyżej.

Porządek niedzielnych mszy św. :

9:00, 10:30, 12:00, 18:00