Jesteś tutaj: Modlitwy Uczynki Miłosierne Względem Ciała

Uczynki Miłosierne Względem Ciała

Głodnych nakarmić.
Spragnionych napoić.
Nagich przyodziać.
Podróżnych w dom przyjąć.
Więźniów pocieszać.
Chorych nawiedzać.
Umarłych pogrzebać.

Porządek niedzielnych mszy św. :

9:00, 10:30, 12:00, 18:00